Kommersiell ventilation – våra lösningar

Vår lösning för industriventilation

Luftkonditionering och ventilation betyder olika saker. Ventilation innebär att smutsig och unken inomhusluft sugs ut från fastigheten och ersätts av frisk ny luft. Luftkonditionering å andra sidan innebär att inomhusluftens egenskaper ändras till exempel genom uppvärmning, kylning eller avfuktning och den behandlade luften cirkuleras inomhus. Tekniskt sett kan samma enhet sköta både luftkonditioneringen och ventilationen, eller också kan separata enheter användas. Du vet bäst vad du behöver för dina lokaler. Och vi förverkligar dina visioner.

Luftbehandlingsaggregat

När luften ska röra sig är lösningen Kesairs ventilationsaggregat. Våra aggregat behandlar till- och frånluft med energieffektiv värmeåtervinning. Då går värdefull värmeenergi inte förlorad genom frånluften. Kunden kan välja motströmsvärmeväxlare, rotor eller glykolbatteri som återvinningsmetod för värmen. Tilluften värms upp i vatten- eller elbatterier. Utöver uppvärmningen kan tilluften också kylas effektivt vid behov, vilket ökar boende- och arbetskomforten i bl.a. vårdhem.

Tilluftsaggregat

Tilluftsaggregat för frisk och uppvärmd ersättningsluft exakt där den behövs. Till skillnad från luftbehandlingsaggregat behandlar tilluftsaggregat inte frånluft eller återvinner spillvärme. Vid behov kan tilluftsaggregat dock utrustas med batterivärmeväxlare. Tilluftsaggregat kan också utrustas med en återluftsfunktion som cirkulerar inomhusluften och delvis ersätter den med frisk ny luft.

Ventilationsaggregat för storkök

Värme, ånga och fett från uppvärmningen av mat i restauranger, industriella kök och storkök är en utmaning för ventilationen. Vi tillverkar fettfilter i standardmått eller måttbeställda filter samt skräddarsydda köksfläktar. Enheterna är enkla att installera och underhålla och de är välbeprövade i storkök. Det finns tre olika modeller av fettfilter att välja mellan, vilket gör det enklare att ta till hänsyn kökets planlösning redan när du planerar ventilation i köket. Våra fettfilter tillverkas i standardmått eller enligt kundens mått. Köksfläktarna, eller spiskåporna, i sin tur tillverkas alltid som måttbeställning per installation.

Instruktioner för underhåll och installation

Håll dina Kesair-produkter i gott skick genom rätt installation och regelbundet underhåll. Rätt installation och underhåll är viktigt för att våra Kesair-aggregat ska fungera felfritt och länge utan avbrott. Här hittar du instruktioner för rätt installation och underhåll av våra produkter.

Kontakta oss

Offertbegäran, mer information, kundrelationer och jobbansökan. Du kan fylla i formuläret, skicka e-post eller ringa. Vår personal hjälper dig gärna