Roterande värmeväxlare

Effektiva roterande värmeväxlare

I roterande värmeväxlare återvinns värmen med hjälp av en rotor. Värmeenergin lagras i massan av ett roterande hjul, som överför värmen till tilluften. Roterande värmeväxlare har en hög verkningsgrad, upp till 75–80 %, och de tar mindre plats än motströmsvärmeväxlare.

Tips: När du planerar att använda roterande värmeväxlare, bör du kontrollera att tilluftskanalen finns intill frånluftskanalen. I smutsiga och fuktiga lokaler rekommenderar vi en motströmsvärmeväxlare eller batterivärmeväxlare.

(Källan är delvis: Bragge, Mikael examensarbete 2017. Heat recovery from ventilation, Sandberg, Esa 2016: Sisäilmasto ja ilmastointijärjestelmät)

 • För luftvolymer på 0,1–10 m³/s

 • Standardaggregat, men alla modeller kan även fås i flera moduler. Storlekarna 580–5100 (luftvolym 8–10 m³/s) finns endast som modulära aggregat i 3 moduler.

 • Vänster och höger variant

 • Anpassningsalternativ plintlåda, säkringskort eller automation

 • Finns i stående och liggande.

 • Stående aggregat för luftvolymer på 0,22–2,1 m³/s

  • ALRV-80XH (luftvolym 0,1–0,25 m³/s.). Tilluftskanalen ovanpå aggregatet ytterst.
  • ALRV-100–500X (luftvolym 0,15–1,2 m³/s.). Tilluftskanalen ovanpå aggregatet inre.
 • Liggande aggregat för luftvolymer på 0,19–10 m³/s

  • Små liggande aggregat ALRV-80–500 (luftvolym 0,19–1,1 m³/s).
  • Stora liggande aggregat AVRV-515–5100 (luftvolym 1,1–10 m³/s).
 • Roterande värmeväxlare med elektriskt värmebatteri finns som stående modeller för luftvolymer på 0,1–1,2 m³/s och liggande modeller för luftvolymer på 0,19–1,2 m³/s.

Konstruktion

Våra aggregat består av en plåt-ull-plåt-konstruktion. Värmeisoleringen är ett 30 mm tjockt lager av mineralull. Dessutom ingår i maskinen ett värmebatteri, täta uteluftspjäll, högklassiga luftfilter och en reservfilterserie. Fläktarna använder EC-motorer. Kunden kan leverera till fabriken egna komponenter för montering på aggregatet.

Tillval

 • Vatten-, glykol- eller kylbatteri
 • Förfilter
 • Ljuddämpare
 • Ett stort urval av olika givare och mätare för luftreglering.

Kontakta oss

Offertbegäran, mer information, kundrelationer och jobbansökan. Du kan fylla i formuläret, skicka e-post eller ringa. Vår personal hjälper dig gärna