Ilmankäsittelykoneet

Ilmankäsittelykoneet

Ilmankäsittelykoneet sisältävät tulo- ja poistoilman käsittelyn sekä energiatehokkaan poistoilman lämmöntalteenoton. Lämmön talteenotto tehdään joko vastavirtasiirtimen, roottorin tai glykolipatterien avulla. Pieniä koneitamme (ilmamäärät 0,16–1,2 m3/s) käytetään mm. hajautetun järjestelmän asuinkerrostaloissa, kouluissa ja päiväkodeissa sekä yksittäisissä, pienehköissä toimisto- ja myymälätiloissa. Suuria koneitamme (ilmamäärät 1,1–10 m3/s) käytetään mm. isoissa myymälöissä ja kauppakeskuksissa sekä tehdashalleissa.

Koneiden ominaisuudet ja energiatehokkuus vaihtelevat lämmön talteenottomenetelmän mukaan.

 Vastavirtasiirrinkoneet

Vastavirtasiirrinkoneessa eli ”levarissa” lämmön talteenottomenetelmänä on levylämmönsiirrin. Sen etuna on kustannustehokas rakenne. Vastavirtasiirrinkoneessa tulo- ja jäteilmat eivät pääse sekoittumaan keskenään, joten se on hygieeninen käyttää. Koneet sopivat myös kosteisiin tiloihin, sillä niissä on ominaisuutena kondenssiveden poisto.

Lue lisää

 Roottorikoneet

Roottorikoneessa lämpö otetaan talteen pyörivän lämmönsiirtimen, eli roottorin avulla. Lämpöenergia siirtyy varastoitumalla pyörivän kiekon massaan. Roottorikoneilla on korkea hyötysuhde, jopa 75–80 % ja ne mahtuvat pienempään tilaan kuin vastavirtasiirtimet.

Lue lisää

Nestekiertoiset lämmönsiirrinkoneet

Nestekiertoisessa lämmönsiirrinkoneessa eli ”patterikoneessa” lämpö siirtyy poistoilmasta tuloilmaan patterien avulla. Nestekiertoisen järjestelmän etu on se, että ne eivät vaadi erillisen tuloilmakanavan rakentamista. Asentaminen on suhteellisen yksinkertaista. Niitä voidaan käyttää ilmanvaihtolaitoksissa, joissa tulo- ja poistoilmakanavat sijaitsevat rakenteellisista syistä kaukana toisistaan. Lisäksi patterikoneet ovat hygieenisiä, sillä ilmamassat eivät sekoitu keskenään lainkaan. se onkin ainoa lämmöntalteenottomenetelmä, joka sopii erittäin likaisen ilman lämmöntalteenottoon.

(Lähteenä on käytetty osittain: Bragge, Mikael opinnäytetyö 2017. Ilmanvaihdon lämmöntalteenottojärjestelmät, Sandberg, Esa 2016: Sisäilmasto ja ilmastointijärjestelmät)

Lue lisää

Ota yhteyttä

Tarjouspyynnöt, lisätiedot, asiakkuudet ja työhakemukset. Voit täyttää lomakkeen, lähettää sähköpostia tai soittaa. Henkilökuntamme auttaa sinua mielellään.

YHTEYSTIETOIHIN