VÅV tillufts- och frånluftsaggregat | 1,2–10 m3/s

Tilluftsaggregat med värmeåtervinning är en kombination av tillufts- och frånluftsaggregat där spillvärmen från frånluften tas effektivt tillvara och används för att värma upp tilluften. Användningsändamål är samma som med tilluftsaggregat. Rekommenderas vid installationer där mycket smutsig luft cirkuleras, eftersom tillufts- och frånluftsflöden inte kommer i kontakt med varandra.

  • Golv- eller takinstallation liggande

  • Aggregaten innehåller alla komponenter för filtrering och uppvärmning av luft, glykolbatteriet för värmeåtervinning och nödvändig el- och automatiseringsutrustning.

  • Värmebatteri med vätska

  • Elcentral med uttagsplint eller full automatik

Konstruktion

Våra aggregat består av en plåt-ull-plåt-konstruktion. Värmeisoleringen är ett 30 mm tjockt lager av mineralull. Dessutom ingår i maskinen ett värmebatteri, täta uteluftspjäll, högklassiga luftfilter och en reservfilterserie. Fläktarna använder EC-motorer. Kunden kan leverera till fabriken egna komponenter för montering på aggregatet.

Tillval

  • Vatten-, glykol- eller kylbatteri
  • Förfilter
  • Ljuddämpare
  • Ett stort urval av olika givare och mätare för luftreglering

Kontakta oss

Offertbegäran, mer information, kundrelationer och jobbansökan. Du kan fylla i formuläret, skicka e-post eller ringa. Vår personal hjälper dig gärna