Batterivärmeväxlare

Batterivärmeväxlare för krävande installationer

I batterivärmeväxlare överförs värmen mellan frånluften och tilluften med hjälp av ett vätskebatteri. Fördelen med batterivärmeväxlare är att de inte kräver en separat tilluftskanal. De är relativt enkla att installera. De kan användas i ventilationsanläggningar där tillufts- och frånluftskanalerna är placerade långt ifrån varandra av strukturella skäl. Dessutom är batterivärmeväxlare hygieniska då luftmassorna inte blandas alls. Därför är batterivärmeväxlare den enda metod för värmeåtervinning som är lämplig för värmeåtervinning från mycket smutsig luft.

(Källan är delvis: Bragge, Mikael examensarbete 2017. Heat recovery from ventilation, Sandberg, Esa 2016: Sisäilmasto ja ilmastointijärjestelmät)

 • Standardaggregat AVGV för luftvolymer på 0,9–10 m³/s

 • Finns även som separata enheter (till/från + batteri för värmeåtervinning) AMIV-G. Se tilluftsaggregat.

 • AVGV-aggregat är liggande standardaggregat, men alla modeller kan även fås i flera moduler. Storlekarna 580–5100 (luftvolym 8–10 m³/s) finns endast som modulära aggregat i 3 moduler.

 • Vänster och höger variant

 • Anpassningsalternativ plintlåda, säkringskort eller automation

 • Uppvärmning av tilluft med hjälp av ett vattenvärmebatteri.

Konstruktion

Våra aggregat består av en plåt-ull-plåt-konstruktion. Värmeisoleringen är ett 30 mm tjockt lager av mineralull. Dessutom ingår i maskinen ett värmebatteri, täta uteluftspjäll, högklassiga luftfilter och en reservfilterserie. Fläktarna använder EC-motorer. Kunden kan leverera till fabriken egna komponenter för montering på aggregatet.

Tillval

 • Vatten-, glykol- eller kylbatteri
 • Förfilter
 • Förvärmningsbatteri
 • Ljuddämpare
 • Ett stort urval av olika givare och mätare för luftreglering.

Kontakta oss

Offertbegäran, mer information, kundrelationer och jobbansökan. Du kan fylla i formuläret, skicka e-post eller ringa. Vår personal hjälper dig gärna