Stora tilluftsaggregat | 0,2–10 m³/s

Stora tilluftsaggregat används huvudsakligen i teknikrum, verkstäder och andra tekniska utrymmen med stora luftvolymer inom industri. Stora tilluftsaggregat installeras på golvet som en helhet eller i moduler som kopplas till varandra genom kanaler.

  • Golv- eller takinstallation liggande. I undantagsfall även stående installation.

  • Aggregaten innehåller alla komponenter för filtrering och uppvärmning av luft och nödvändig el och automatiseringsutrustning.

  • Värmebatteriet antingen med vätska (AMIV) eller el (AMIS).

  • Eluppvärmda AMIS-tilluftsaggregat finns för luftvolymer på 0,24–1,0 m³/s.

  • Elcentral med uttagsplint eller full automatik.

  • En frånluftsenhet kan anslutas till aggregatet. Möjlighet för värmeåtervinning med vatten-glykol-baserad värmeåtervinning finns (se tillufts- och frånluftsaggregat med värmeåtervinning).

Konstruktion

Våra aggregat består av en plåt-ull-plåt-konstruktion. Värmeisoleringen är ett 50 mm tjockt lager av mineralull. Dessutom ingår i maskinen ett värmebatteri, täta uteluftspjäll, högklassiga luftfilter och en reservfilterserie. Fläktarna använder EC-motorer. Kunden kan leverera till fabriken egna komponenter för montering på aggregatet.

Tillval

  • Vatten-, glykol- eller kylbatteri
  • Förfilter
  • Ljuddämpare
  • Ett stort urval av olika givare och mätare för luftreglering

Kontakta oss

Offertbegäran, mer information, kundrelationer och jobbansökan. Du kan fylla i formuläret, skicka e-post eller ringa. Vår personal hjälper dig gärna