Koneiden huolto ja kunnossapito

Pidä erinomaiset KESAIR–laitteet hyvässä vedossa oikealla asennuksella ja säännöllisellä huollolla.

Huolto on tärkeää

Ilmastointijärjestelmä pysyy moitteettomassa kunnossa ja toimii energiatehokkaasti silloin, kun se asennetaan huolellisesti, tarkastetaan säännöllisesti ja huolletaan suunnitelmallisesti. Hyvin huollettuina koneidemme ja laitteidemme käyttöikä on kymmeniä vuosia. Vialliset tai huoltamattomat laitteet eivät toimi niiden tarkoitetulla tavalla ja ilmankierto kärsii. Ilmanvaihdon puutteet voivat johtaa sisäilmaongelmiin ja vaurioittaa kiinteistön rakenteita.

Takuu

Koneillamme on kahden vuoden takuu, jona aikana vastaamme mahdollisista laitevioista. Takuumme ei kata laitteiden perushuoltoja, kuten puhdistuksia, suodattimen vaihtoja jne. Koneet testataan, tarkastetaan ja valokuvataan tehtaallamme ennen lähetystä asiakkaalle, jotta varmistamme niiden olevan käyttökuntoisia.

Konetiedot

Ilmankäsittelykoneemme mukana tulevaan konekansioon ja QR-koodiin on kirjattu koneen huollon kannalta oleelliset tekniset tiedot, kuten suodattimien suodatusluokat, puhallintiedot ja sähköarvot. Tutustu konekansioon huolellisesti ja pidä se tallessa mahdollisien vikatilanteiden varalta.

Huolenpitosopimus

Emme tee koneiden huoltoja itse. Haluamme kuitenkin tarjota asiakkaillemme mahdollisimman huolettoman yhteiselon koneidemme kanssa. Siksi tarjoamme mahdollisuuden tilata konekaupan lisäpalveluna koneelle ajantasaisen huollon ja kunnossapidon tuleviksi vuosiksi. Huolenpitosopimuksen sisältö sovitaan aina asiakkaan kanssa erikseen. Kumppaninamme koneidemme huolto- ja kunnossapitoasioissa toimii Cervi. Kumppanimme varmistaa, että koneidemme huollot tehdään ajallaan ja mahdolliset viat korjataan mahdollisimman pian. Huolenpitosopimukseen voidaan halutessa liittää myös laitteiden etävalvontamahdollisuus.

Tutustu Cervin huolenpitosopimuksiin

Huolto-ohjeet

Suoritettaessa tuloilmakoneen huoltotehtäviä tulee kone pysäyttää ja varmistaa (esim. turvakytkimellä), ettei kone voi käynnistyä huoltotöiden aikana. Luukut avataan ja suljetaan huolellisesti, etteivät tiivisteet vaurioidu ja koneen tiiveys huonone. Huoltotöiden yhteydessä koneosat ja raitisilmakammio imuroidaan perusteellisesti.

Ohessa yleisimpien osien huolto-ohjeita. Pidätämme oikeuden ohjeiden muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta.

Sälepelti sijoitetaan raitisilmakanavaan ennen lämmityspatteria, poistoilmakanavaan poistopuhaltimen jälkeen. Ulkoilmaa vasten olevat pellit ovat useimmiten lämpöeristettyjä. Sälepeltiä käytetään myös sekoitusosassa, levylämmönsiirtimen huurtumisen estämisessä ja ohituksen järjestämisessä (kesäkäyttö). Sälepellin tehtävä on rajoittaa, estää ja ohjata ilman virtausta tarpeen mukaan. Sälepelti koostuu toisiinsa kytketyistä, vastakkaisiin suuntiin kääntyvistä, tiivisteellisistä metallisäleistä ja kehyksestä. Sälepelti toimii akselille kiinnitetyn peltimoottorin avulla. Sälepellin toiminnan kannalta keskeisintä on säleiden liikkuvuus, tiivisteiden kunto ja peltimoottorin toiminta.

Huoltotoimenpiteet (rutiinihuolto)

 • puhdista säleet ja tiivisteet
 • tarkista säleiden, tiivisteiden ja laakerien kunto
 • akseleiden muovilaakereita ei rasvata
 • tarkista säleiden liikkuvuus ääriasennosta toiseen
 • tarkasta toimilaitteiden ja akselien väliset kiinnitykset
 • tarkasta, että pelti on sulkeutunut tiiviisti, kun kone on pysäytettynä (ulkoilmaa vasten olevat pellit)
 • mikäli koneessa on kiertoilmapelti, tulee sen yleensä avautua, kun kone pysäytetään

Huoltotoimenpiteet (toiminnan testaus ja vianetsintä)

Tarkastuksen suorittaa koneen automatiikan tunteva ammattihenkilö.

 • tarkasta, että sälepellit toiminnat oikein konetta käynnistettäessä ja pysäytettäessä
 • tarkasta, että sälepellit toimivat säätökaavion mukaisesti
 • tarkasta, että sälepellit toimivat oikein häiriötilanteissa: jäätymissuoja, palovaara, huurtumisen esto

Pidätämme oikeuden muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta.

Ilmansuodattimet asennetaan raitisilmakanavaan ennen lämmityspatteria ja poistoilmakanavaan ennen lämmön talteenottolaitetta. Suodattimien tehtävä on pitää patterit, lämmön talteenottolaitteet, puhaltimet ja ilmanvaihtokanavat puhtaina. Ilman epäpuhtaudet estävät kasaantuessaan koneosien oikean ja tarkoituksenmukaisen toiminnan. Suodattimen vaihto on keskeinen ilmastointikoneen huoltotoimenpide. Suodattimen likaantuessa painehäviö kasvaa ja ilmamäärä pienenee. Paine-eron kasvaessa ennalta määrättyyn korkeimpaan arvoonsa on suodatin vaihdettava. Huolehdi, että likaiset suodattimet eivät jää konehuoneeseen ja että jokaiselle ilmastointikoneelle on aina yksi täydellinen varasarja seuraavaa vaihtoa varten. Kesair käyttää F7 (ISO16890) ja M5 (ISO16890) luokkien suodattimia.

Kennosuodatin vasemmalla, pussisuodatin oikealla.

Huoltotoimenpiteet (rutiinihuolto)

 • ennen suodattimien vaihdon aloitusta varmista, että käytettävissä on uudet suodattimet täyttä vaihtokertaa varten
 • käytä hengityksen suojainta suodattimenvaihdon yhteydessä
 • irrota likaiset suodattimet ja laita ne suoraan jätesäkkiin, sulje säkki tiiviisti
 • imuroi suodatinkehykset ja suodatinosa
 • sijoita uudet suodattimet paikoilleen ja tarkasta, että ne asettuvat tiiviisti paikoilleen
 • tilaa uusi suodattimien vaihtosarja ja toimita likaiset suodattimet kaatopaikalle
 • Voit tilata uudet suodattimet tehtaaltamme. Ota ylös koneen valmistenumero, suodattimien mitat ja ole yhteydessä myyntiimme jouni@kesair.fi

Huoltotoimenpiteet (toiminnan tarkastus ja vianetsintä)

Tarkastuksen suorittaa koneen automatiikan tunteva ammattihenkilö.

 • testaa suodatinvahdin toiminta ja hälytyksen perillemeno

Sähkölämmityspatteri on sijoitettu puhaltimen painepuolelle. Lämmityspatteri on rakennettu putkivastuksista, jotka eivät tarvitse erityistä huoltoa. Lämmityspatterin yhteydessä on aina käsipalautuksella toimiva ylikuumenemissuoja ja lisävarusteena mahdollisesti palovaaratermostaatti tulokanavassa sekä automatiikassa jälkikäyntiä ohjaava aikarele.

Ylikuumenemissuojan ja palovaaratermostaatin laukeaminen on aina merkki järjestelmässä esiintyvästä häiriöstä. Häiriö on pyrittävä selvittämään ennen kuin ilmankäsittelykone käynnistetään uudelleen.

Huoltotoimenpiteet (rutiinihuolto)

 • mikäli koneessa on lamellisähköpatteri, puhdista lamellipinnat pölynimurilla

Huoltotoimenpiteet (toiminnan tarkastus ja vianetsintä)

Tarkastuksen suorittaa koneen automatiikan tunteva ammattihenkilö.

 • tarkasta ylikuumenemissuojan ja palovaaratermostaatin toiminta ja asetusarvo
 • tarkasta jälkikäyntireleen toiminta ja asetusarvo
 • tarkasta lämmitysvastusten säätöportaiden toiminta
 • tarkasta säädön pysyvyys ja asetusarvo

Palaneen lämmitysvastuksen uusimisen saa suorittaa vain pätevä ammattihenkilö.

 • irrota vastuksien varokkeet
 • tarkasta vastusten johtojen kiinnitykset
 • mittaa vastukset yksi kerrallaan mahdollisen katkeaman löytämiseksi
 • tilaa uusi ja vaihda vioittunut vastus, kytke johdot
 • sulje huoltokytkin ja käynnistä kone
 • testaa lämmityksen ja varolaitteen toiminta

Vesikiertoinen lämmityspatteri on sijoitettu puhaltimen imupuolelle, jälkilämmityspatteri puhaltimen painepuolelle. Lämmityspatteri on valmistettu kupariputkista ja alumiinilamelleista. Raitisilmakanavaan asennetun lämmityspatterin yhteydessä on aina jäätymissuojatermostaatti. Jäätymissuojatermostaatin laukeaminen on aina merkki järjestelmässä esiintyvästä häiriöstä. Häiriö on pyrittävä selvittämään ennen kuin ilmankäsittelykone käynnistetään uudelleen.

Pidätämme oikeuden muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta.

Huoltotoimenpiteet (rutiinihuolto)

 • puhdista lämmityspatterin lamellit pölynimurilla tai paineilmalla
 • tarkasta, että lämmityspatterissa ei ole ilmaa
 • tarkasta, että kiertovesipumppu on päällä
 • tarkasta lämpömittarien, putkiston ja eristeiden kunto
 • tarkasta patterille menevän ja patterilta palaavan veden lämpötila

Huoltotoimenpiteet (toiminnan testaus ja vianetsintä)

Tarkastuksen suorittaa koneen automatiikan tunteva ammattihenkilö.

 • tarkasta jäätymissuojatermostaatin toiminta
 • tarkasta lämmityksen säätöventtiilin toiminta
 • tarkasta säädön pysyvyys ja asetusarvo
 • tarkasta paluuvesitermostaatin toiminta ja asetusarvo (kone ei ole päällä)
 • tarkasta kiertovesipumpun hälytys

Ilmankäsittelykoneissa, joissa on suoravetoinen puhallin, huolto painottuu puhtaanapitoon. Erityisesti on huolehdittava siipipyörän puhtaudesta. Siipipyörään tarttuva lika aiheuttaa siipipyörän joutumisen epätasapainoon ja edelleen puhaltimen laakereiden nopean kulumisen.

Huoltotoimenpiteet (rutiinihuolto)

 •  ennen koneen pysäyttämistä kuuntele puhaltimen äänet kaikilla pyörimisnopeuksilla
 • pysäytä ilmankäsittelykone ja estä uudelleen käynnistyminen
 • puhdista siipipyörä pölynimurilla (varo erityisesti siirtämästä ja irrottamasta tasapainotuksen yhteydessä puhaltimen siipipyörään lisättyjä painoja)
 • tarkasta puhallin silmämääräisesti
 • kuuntele käynnistyksen yhteydessä äänet

Huoltotoimenpiteet (toiminnan tarkastus ja vianetsintä)

Tarkastuksen suorittaa koneen automatiikan tunteva ammattihenkilö.

 • tarkasta, että puhallin toimii annetulla kierrosnopeudella ja seuraa ohjausta
 • tarkasta, että puhaltimen käyntiajat ovat oikein
 • tarkasta hälytysten perillemeno (lämpösuoja ja käyntitieto)
 • tarkasta virtausvahdin toiminta

Ilmankäsittelykoneissa, joissa on kiilahihnavetoinen puhallin, huolto painottuu moottorin, puhaltimen ja kiilahihnakäytön kunnon seurantaan ja puhtaanapitoon. Erityisesti on seurattava kiilahihnan kireyttä ja kuntoa puhaltimen toiminnan varmistamiseksi.

Huoltotoimenpiteet (rutiinihuolto)

 • ennen koneen pysäyttämistä kuuntele puhaltimen äänet kaikilla pyörimisnopeuksilla
 • pysäytä ilmankäsittelykone ja estä uudelleen käynnistyminen
 •  puhdista siipipyörä ja kaapu pölynimurilla (varo erityisesti siirtämästä ja irrottamasta tasapainotuksen yhteydessä puhaltimen siipipyörään lisättyjä painoja)
 •  tarkasta silmämääräisesti moottorin, puhaltimen ja kiilahihnakäytön kunto
 • tarkasta puhaltimen ja moottorin asennusalustan tärinänvaimentimet
 • tarkasta puhaltimen joustavat liittimet
 • tarkasta kiilahihnan kunto, kireys ja linjaus (katso ohjeet jäljempänä)
 • mikäli hihnat ovat kuluneet, vaihda hihnat (koneen mukana toimitetaan varahihnat)
 • vaihdettuasi kiilahihnat tilaa uudet
 •  kuuntele käynnistyksen yhteydessä äänet

Pidätämme oikeuden muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta.

Kiilahihnan kireyden määrittäminen

 1. Tarkista hihnakäytön tiedot konekortista.
 2. Mittaa hihnajänteen pituus (=hihnan vapaa pituus, ks. kuva).
 3. Mittaa kohtisuora taivutusvoima, joka saa aikaan 16mm hihnan taipuman hihnajänteen metriä kohden.
 4. Vertaa mittausvoimaa ao. taulukkoon. Mitatun taivutusvoiman ollessa pienempi kuin alempi arvo hihnat ovat löysällä. Uusi käyttö tulisi kiristää mittausvoiman suurempaan arvoon, koska hihnat venyvät ”sisäänajon” aikana.

Voima, joka tarvitaan taivuttamaan hihnaa 16mm/hihnajänteen metri

Hihnaprofiili Pienimmän pyörän halkaisija, mm Newtonia, N Kilopondia, kp
SPZ 67-95
100-140
10-15
15-20
1,0-1,5
1,5-2,0
SPA 100-132
140-200
20-27
28-35
2,0-2,7
2,8-3,5
SPB 160-224
236-315
35-50
50-65
3,5-5,1
5,1-6,6
SPC 224-355
375-560
60-90
90-120
6,1-9,2
9,2-12,2

hihnajanne

Hihnakäytön kireys on tarkistettava kun konetta käytetty n. 30 min.

Hihnojen linjaus

Hihnojen kestoiän kannalta on tärkeää, että moottorin ja puhaltimen akselit ovat samansuuntaiset ja että hihnapyörät ovat tarkasti samalla linjalla.

hihnajanne2

Huoltotoimenpiteet (toiminnan tarkastus ja vianetsintä)

Tarkastuksen suorittaa koneen automatiikan tunteva ammattihenkilö.

 • tarkasta, että puhallin toimii annetulla kierrosnopeudella ja seuraa ohjausta
 • tarkasta että puhaltimen käyntiajat ovat oikein
 • tarkasta hälytysten perillemeno (lämpösuoja ja käyntitieto)
 • tarkasta virtausvahdin toiminta

Levylämmönsiirtimen huolto käsittää siirtimen lamellien puhdistamisen ja otsapinta- tai ohituspellistön ja toimilaitteen kunnon tarkistamisen.

Huoltotoimenpiteet (rutiinihuolto)

 • tarkasta otsapinta- tai ohituspellistön kunto ja peltimoottorien kiinnitys
 • tarkasta lämmönsiirtopintojen puhtaus

Kuution puhdistaminen

 • käytä pölynimuria, paineilmaa, vesiletkua, sankoruiskua tai kastelukannua
 •  jos puhdistat kuution vedellä, suojaa peltimoottorit muovilla
 • käytä vesiletkua ja sumusuihkua, puhdista lamellivälit erikseen tulo- ja poistopuolelta
 • pesunesteessä voidaan käyttää mietoa pesuainetta
 • seuraa veden poistumista kondenssivesialtaasta ja vesilukon toimintaa
 • anna kondenssivesialtaan tyhjentyä kokonaan
 • poista suojamuovit, sulje huoltoluukut ja käynnistä kone

HUOM! Vältä veden roiskumista moottoreihin, suodattimiin ja tiivisteisiin.

Huoltotoimenpiteet (toiminnan tarkastus ja vianetsintä)

Tarkastuksen suorittaa koneen automatiikan tunteva ammattihenkilö.

 • tarkasta lämmönsiirtimen paine-ero erikseen tulo- ja poistopuolelta
 • tarkasta lämmönsiirtimen hyötysuhde (lämpötilaero)
 • tarkasta lämmöntalteenottolaitteen automatiikka (säätö ja huurtumisen esto)

Pyörivän lämmönsiirtimen huolto käsittää roottoriosan lamellipoimujen puhdistamisen, käyttömoottorin ja hihnan kunnon tarkastamisen.

Huoltotoimenpiteet (rutiinihuolto)

 • tarkasta käyttöhihnan kunto ja kireys
 • tarkasta roottorin ja kotelon välinen tiiviste
 • tarkasta lämmönsiirtopintojen puhtaus

Roottorin puhdistaminen

 • käytä pölynimuria tai paineilmaa lamellivälien puhdistamiseen

Huoltotoimenpiteet (toiminnan tarkastus ja vianetsintä)

Tarkastuksen suorittaa koneen automatiikan tunteva ammattihenkilö. – tarkasta lämmönsiirtimen paine-ero erikseen tulo- ja poistopuolelta – tarkasta lämmönsiirtimen hyötysuhde (lämpötilaero) – tarkasta lämmöntalteenottolaitteen automatiikka (säätö ja huurtumisen esto)

Lämmöntalteenottopatterien rakenne on samanlainen kuin vesilämmityspatterin, kuitenkin sillä erotuksella, että lämpöä talteen ottavan patterin alla on aina kondenssivesiallas, johon lamellipinnalle lauhtuva vesi valuu. Kondenssivesialtaasta lauhdevesi johdetaan vesilukon kautta viemäriin.

Pidätämme oikeuden muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta.

Huoltotoimenpiteet (rutiinihuolto)

 • puhdista lämmöntalteenottopatterien lamellit pölynimurilla
 • puhdista lauhdevesiallas, tarkista vesilukon puhtaus ja vedenpoisto
 • tarkasta lämmönsiirtonesteen pakkasen kesto
 • tarkasta nesteverkoston paine ja varoventtiilin toiminta
 • tarkasta paisunta-astian toiminta (esipaine)
 • suorita patterien ilmaus
 • tarkista, että kiertovesipumppu on päällä
 • tarkasta meno- ja paluuputken lämpötila
 • tarkasta säätöventtiilin toiminta

Huoltotoimenpiteet (toiminnan tarkastus ja vianetsintä)

Tarkastuksen suorittaa koneen automatiikan tunteva ammattihenkilö.

 • tarkasta lämmöntalteenottopatterien hyötysuhde (lämpötilaero)
 • tarkasta lämmöntalteenottopatterien automatiikka (säätö ja huurteenesto)

Jäähdytyspatterin rakenne on samanlainen kuin lämmityspatterin, kuitenkin sillä erolla, että jäähdytyspatterin alla on aina kondenssivesiallas, johon lamellipinnalle lauhtuva vesi valuu. Kondenssivesialtaasta lauhdevesi johdetaan vesilukon kautta viemäriin.

Huoltotoimenpiteet (rutiinihuolto)

 • puhdista jäähdytyspatterin lamellit pölynimurilla
 • puhdista lauhdevesiallas, tarkista vesilukon puhtaus ja vedenpoisto
 • tarkasta jäähdytysvesiverkoston nestemäärä ja varoventtiilin toiminta
 • tarkasta paisunta-astian toiminta (esipaine)
 • suorita jäähdytyspatterin ilmaus
 • tarkista, että kiertovesipumppu on päällä
 • tarkasta meno- ja paluuputken lämpötila
 • tarkasta säätöventtiilin toiminta
 • tarkasta vedenjäähdyttimen toiminta ja kylmäaineen määrä
 • puhdista lauhdutin

Huoltotoimenpiteet (toiminnan tarkastus ja vianetsintä)

Tarkastuksen suorittaa koneen automatiikan tunteva ammattihenkilö.

 • testaa vedenjäähdyttimen automatiikka ja asetusarvot
 • tarkasta jäähdytysvesisäiliön lämpötila
 • testaa jäähdytyspatterin automatiikka ja asetusarvot

Jäähdytyspatterin toiminta perustuu kylmäaineen höyrystymiseen patterissa sekä höyrystymislämmön siirtoon kompressorin ja lauhduttimen avulla ulkoilmaan. Patteri on rakenteeltaan lamellipatteri ja se on varustettu kondenssivesialtaalla.

Huoltotoimenpiteet (rutiinihuolto)

 • puhdista jäähdytyspatterin lamellit pölynimurilla
 • puhdista lauhdevesiallas, tarkista vesilukon puhtaus ja vedenpoisto
 • tarkasta, että kylmäkompressori on käynnissä ja toimii moitteettomasti
 • tarkasta merkkilasista, että putkistossa on tarpeeksi kylmäainetta
 • puhdista lauhdutin

Huoltotoimenpiteet (toiminnan tarkastus ja vianetsintä)

Tarkastuksen suorittaa koneen automatiikan tunteva ammattihenkilö.

 • tarkasta kylmälaitteen automatiikka ja asetusarvot
 • tarkasta jäähdytyspatterin automatiikka ja asetusarvot

Ota yhteyttä

Tarjouspyynnöt, lisätiedot ja työhakemukset. Täytä lomake, lähetä sähköpostia tai soita meille, henkilökuntamme auttaa mielellään!

Kesair uusi konesarja

yhteystietoihin