Koneiden huolto ja kunnossapito

Pidä erinomaiset KESAIR–laitteet hyvässä vedossa oikealla asennuksella ja säännöllisellä huollolla.

Huolto on tärkeää

Ilmastointijärjestelmä pysyy moitteettomassa kunnossa ja toimii energiatehokkaasti silloin, kun se asennetaan huolellisesti, tarkastetaan säännöllisesti ja huolletaan suunnitelmallisesti. Hyvin huollettuina koneidemme ja laitteidemme käyttöikä on kymmeniä vuosia. Vialliset tai huoltamattomat laitteet eivät toimi niiden tarkoitetulla tavalla ja ilmankierto kärsii. Ilmanvaihdon puutteet voivat johtaa sisäilmaongelmiin ja vaurioittaa kiinteistön rakenteita.

Takuu

Koneillamme on kahden vuoden takuu, jona aikana vastaamme mahdollisista laitevioista. Takuumme ei kata laitteiden perushuoltoja, kuten puhdistuksia, suodattimen vaihtoja jne. Koneet testataan, tarkastetaan ja valokuvataan tehtaallamme ennen lähetystä asiakkaalle, jotta varmistamme niiden olevan käyttökuntoisia.

Konetiedot

Ilmankäsittelykoneemme mukana tulevaan konekansioon on kirjattu koneen huollon kannalta oleelliset tekniset tiedot, kuten suodattimien suodatusluokat, puhallintiedot ja sähköarvot. Tutustu konekansioon huolellisesti ja pidä se tallessa mahdollisien vikatilanteiden varalta.

Konetiedot sisältävä konekortti on myös kiinnitetty 2023 eteenpäin valmistettujen koneiden sähkökeskuksen kannen sisäpuolelle. Koneideissa on myös sähkötietotarrra, josta löytyy nopeasti ilmankäsittelykoneen maksimiteho, käyttöjännite ja sulakesuojaus. Asennus- ja huolto-ohjeet löytyvät koneeseen kiinnitetystä QR-kooditarrasta ja sähköisistä luovutusasiakirjoista.

Huolenpitosopimus

Emme tee koneiden huoltoja itse. Haluamme kuitenkin tarjota asiakkaillemme mahdollisimman huolettoman yhteiselon koneidemme kanssa. Siksi tarjoamme mahdollisuuden tilata konekaupan lisäpalveluna koneelle ajantasaisen huollon ja kunnossapidon tuleviksi vuosiksi.
Huolenpitosopimuksen sisältö sovitaan aina asiakkaan kanssa erikseen. Kumppaninamme koneidemme huolto- ja kunnossapitoasioissa toimii Cervi.
Kumppanimme varmistaa, että koneidemme huollot tehdään ajallaan ja mahdolliset viat korjataan mahdollisimman pian. Huolenpitosopimukseen voidaan halutessa liittää myös laitteiden etävalvontamahdollisuus.

Huolto-ohjeet

Ilmastointijärjestelmän suunnitelmallinen tarkastus ja kunnossapito varmistaa laitteiden oikean ja taloudellisen toiminnan sekä pitkän käyttöiän. Koneen käyttäjä vastaa annettujen kunnossapito- ja huoltotoimien suorittamisesta ja dokumentoinnista.

Huolto- ja tarkastustoimet suoritetaan neljä kertaa vuodessa. Perusteellisempi huolto tehdään lämmityskauden alussa ja lopussa. Huollon suorittaa valtuutettu huoltoliike.

HUOLLON TURVAOHJEET

• Koneen sähkönsyöttö sammutetaan ennen koneen avaamista. Varmistetaan myös, että puhallinpyörä on täysin pysähtynyt.

• Sulkuventtiilejä avattaessa on paineiskun vaara. Avauksessa noudatetaan erityistä varovaisuutta.

• Kone pysäytetään ohjauspaneelista tai pääkytkimestä.

• Sähkökeskuksen luukku on varustettu irrotettavilla kahvoilla. Huolehditaan, että kahvat ovat poissa sivullisten saatavilta.

• Rakennuksen eri osien paine-ero voi saada puhaltimet pyörimään.

• Huolto- ja asennustöissä käytetään lakisääteisiä henkilösuojaimia.

Suoritettaessa tuloilmakoneen huoltotehtäviä luukut avataan ja suljetaan huolellisesti, etteivät tiivisteet vaurioidu ja koneen tiiveys huonone. Katsastuksessa tehdään yleissilmäys liitäntöihin ja varmistetaan, että ne ovat hyvässä kunnossa. Kuluvat osat, kuten puhallinten puhallinmoottori sekä tiivisteet tarkistetaan ja vaihdetaan tarvittaessa. Huoltotöiden yhteydessä koneosat ja raitisilmakammio imuroidaan perusteellisesti.

Ohessa yleisimpien osien huolto-ohjeita. Pidätämme oikeuden ohjeiden muutoksiin niistä ennalta ilmoittamatta.

Sulkupelti sijoitetaan raitisilmakanavaan ennen
lämmityspatteria ja poistoilmakanavaan
poistopuhaltimen jälkeen. Ulkoilmaa vasten olevat
pellit ovat lämpöeristetyt. Sulkupelti löytyy myös
sekoitusosasta, levylämmönsiirtimen
lohkonsulatuksesta sekä ohituksesta.
Sulkupellin tehtävä on rajoittaa, estää ja ohjata
ilman virtausta tarpeen mukaan. Se koostuu
toisiinsa kytketyistä, vastakkaisiin suuntiin
kääntyvistä, tiivisteellisistä metallisäleistä ja
kehyksestä ja toimii akselille kiinnitetyn
peltimoottorin avulla.
Sulkupeltien toiminnan kannalta keskeisintä on
säleiden liikkuvuus, tiivisteiden kunto ja
peltimoottorin toiminta.

PERUSHUOLTO

 • Säleet ja tiivisteet puhdistetaan.
 • Säleiden, tiivisteiden ja laakerien kunto
  tarkistetaan. HUOM! Akseleiden muovi-
  laakereita ei rasvata.
 • Säleiden liikkuvuus ääriasennosta toiseen
  tarkastetaan.
 • Toimilaitteiden ja akselien väliset kiinnitykset
  tarkastetaan.
 • Tarkastetaan että vesipatterikoneen ulkoilmaa
  vasten oleva pelti on sulkeutunut tiiviisti, kun
  kone on pysäytettynä.

TOIMINNAN TESTAUS JA VIANETSINTÄ

Tämän huollon suorittaa valtuutettu huolto-liike.

 • Tarkastetaan, että sälepellit toiminnat oikein
  konetta käynnistettäessä ja pysäytettäessä.
 • Tarkastetaan että sälepellit toimivat
  säätökaavion mukaisesti.
 • Tarkastetaan että sälepellit toimivat oikein
  häiriötilanteissa: jäätymissuoja, palovaara,
  huurtumisen esto.

Sähkölämmityspatteri on sijoitettu puhaltimen painepuolelle. Lämmityspatteri on rakennettu putkivastuksista, jotka eivät tarvitse erityistä huoltoa. Lämmityspatterin yhteydessä on aina käsipalautuksella toimiva ylikuumenemissuoja ja lisävarusteena mahdollisesti palovaaratermostaatti tulokanavassa sekä automatiikassa jälkikäyntiä ohjaava aikarele.

Ylikuumenemissuojan ja palovaaratermostaatin laukeaminen on aina merkki järjestelmässä esiintyvästä häiriöstä. Häiriö on pyrittävä selvittämään ennen kuin ilmankäsittelykone käynnistetään uudelleen.

Huoltotoimenpiteet (rutiinihuolto)

 • mikäli koneessa on lamellisähköpatteri, puhdista lamellipinnat pölynimurilla

Huoltotoimenpiteet (toiminnan tarkastus ja vianetsintä)

Tarkastuksen suorittaa koneen automatiikan tunteva ammattihenkilö.

 • tarkasta ylikuumenemissuojan ja palovaaratermostaatin toiminta ja asetusarvo
 • tarkasta jälkikäyntireleen toiminta ja asetusarvo
 • tarkasta lämmitysvastusten säätöportaiden toiminta
 • tarkasta säädön pysyvyys ja asetusarvo

Palaneen lämmitysvastuksen uusimisen saa suorittaa vain pätevä ammattihenkilö.

 • irrota vastuksien varokkeet
 • tarkasta vastusten johtojen kiinnitykset
 • mittaa vastukset yksi kerrallaan mahdollisen katkeaman löytämiseksi
 • tilaa uusi ja vaihda vioittunut vastus, kytke johdot
 • sulje huoltokytkin ja käynnistä kone
 • testaa lämmityksen ja varolaitteen toiminta

Ilmansuodattimet asennetaan raitisilmakanavaan ennen lämmityspatteria ja poistoilmakanavaan ennen lämmön talteenottolaitetta. Suodattimien tehtävä on pitää patterit, lämmön talteenottolaitteet, puhaltimet ja ilmanvaihtokanavat puhtaina. Ilman epäpuhtaudet estävät kasaantuessaan koneosien oikean ja tarkoituksenmukaisen toiminnan. Suodattimen vaihto on keskeinen ilmastointikoneen huoltotoimenpide. Suodattimen likaantuessa painehäviö kasvaa ja ilmamäärä pienenee. Paine-eron kasvaessa ennalta määrättyyn korkeimpaan arvoonsa on suodatin vaihdettava. Huolehdi, että likaiset suodattimet eivät jää konehuoneeseen ja että jokaiselle ilmastointikoneelle on aina yksi täydellinen varasarja seuraavaa vaihtoa varten. Kesair käyttää F7 (ISO16890) ja M5 (ISO16890) luokkien suodattimia.

Kennosuodatin vasemmalla, pussisuodatin oikealla.

Huoltotoimenpiteet (rutiinihuolto)

 • ennen suodattimien vaihdon aloitusta varmista, että käytettävissä on uudet suodattimet täyttä vaihtokertaa varten
 • käytä hengityksen suojainta suodattimenvaihdon yhteydessä
 • irrota likaiset suodattimet ja laita ne suoraan jätesäkkiin, sulje säkki tiiviisti
 • imuroi suodatinkehykset ja suodatinosa
 • sijoita uudet suodattimet paikoilleen ja tarkasta, että ne asettuvat tiiviisti paikoilleen
 • tilaa uusi suodattimien vaihtosarja ja toimita likaiset suodattimet kaatopaikalle
 • Voit tilata uudet suodattimet tehtaaltamme. Ota ylös koneen valmistenumero, suodattimien mitat ja ole yhteydessä myyntiimme jouni@kesair.fi

Huoltotoimenpiteet (toiminnan tarkastus ja vianetsintä)

Tarkastuksen suorittaa koneen automatiikan tunteva ammattihenkilö.

 • testaa suodatinvahdin toiminta ja hälytyksen perillemeno

Nestekiertoinen esilämmityspatteri on sijoitettu puhaltimen imupuolelle, jälkilämmityspatteri puhaltimen painepuolelle. Lämmityspatteri on valmistettu kupariputkista ja alumiinilamelleista. Raitisilmakanavaan asennetun lämmityspatterin yhteydessä on aina jäätymissuojatermostaatti. Jäätymissuojatermostaatin laukeaminen on aina merkki järjestelmässä esiintyvästä häiriöstä. Häiriö on pyrittävä selvittämään ennen kuin ilmankäsittelykone käynnistetään uudelleen.

Huoltotoimenpiteet (rutiinihuolto)

 • puhdista lämmityspatterin lamellit pölynimurilla tai paineilmalla
 • tarkasta, että lämmityspatterissa ei ole ilmaa
 • tarkasta, että kiertovesipumppu on päällä
 • tarkasta lämpömittarien, putkiston ja eristeiden kunto
 • tarkasta patterille menevän ja patterilta palaavan veden lämpötila

Huoltotoimenpiteet (toiminnan testaus ja vianetsintä)

Tarkastuksen suorittaa koneen automatiikan tunteva ammattihenkilö.

 • tarkasta jäätymissuojatermostaatin toiminta
 • tarkasta lämmityksen säätöventtiilin toiminta
 • tarkasta säädön pysyvyys ja asetusarvo
 • tarkasta paluuvesitermostaatin toiminta ja asetusarvo (kone ei ole päällä)
 • tarkasta kiertovesipumpun hälytys

Ilmankäsittelykoneissa, joissa on suoravetoinen puhallin, huolto painottuu puhtaanapitoon. Erityisesti on huolehdittava siipipyörän puhtaudesta. Siipipyörään tarttuva lika aiheuttaa siipipyörän joutumisen epätasapainoon ja edelleen puhaltimen laakereiden nopean kulumisen.

Huoltotoimenpiteet (rutiinihuolto)

 •  ennen koneen pysäyttämistä kuuntele puhaltimen äänet kaikilla pyörimisnopeuksilla
 • pysäytä ilmankäsittelykone ja estä uudelleen käynnistyminen
 • puhdista siipipyörä pölynimurilla (varo erityisesti siirtämästä ja irrottamasta tasapainotuksen yhteydessä puhaltimen siipipyörään lisättyjä painoja)
 • tarkasta puhallin silmämääräisesti
 • kuuntele käynnistyksen yhteydessä äänet

Huoltotoimenpiteet (toiminnan tarkastus ja vianetsintä)

Tarkastuksen suorittaa koneen automatiikan tunteva ammattihenkilö.

 • tarkasta, että puhallin toimii annetulla kierrosnopeudella ja seuraa ohjausta
 • tarkasta, että puhaltimen käyntiajat ovat oikein
 • tarkasta hälytysten perillemeno (lämpösuoja ja käyntitieto)
 • tarkasta virtausvahdin toiminta

Levylämmönsiirtimen huolto käsittää siirtimen lamellien puhdistamisen ja otsapinta- tai ohituspellistön ja toimilaitteen kunnon tarkistamisen.

Huoltotoimenpiteet (rutiinihuolto)

 • tarkasta otsapinta- tai ohituspellistön kunto ja peltimoottorien kiinnitys
 • tarkasta lämmönsiirtopintojen puhtaus

Kuution puhdistaminen

 • käytä pölynimuria, paineilmaa, vesiletkua, sankoruiskua tai kastelukannua
 •  jos puhdistat kuution vedellä, suojaa peltimoottorit muovilla
 • käytä vesiletkua ja sumusuihkua, puhdista lamellivälit erikseen tulo- ja poistopuolelta
 • pesunesteessä voidaan käyttää mietoa pesuainetta
 • seuraa veden poistumista kondenssivesialtaasta ja vesilukon toimintaa
 • anna kondenssivesialtaan tyhjentyä kokonaan
 • poista suojamuovit, sulje huoltoluukut ja käynnistä kone

HUOM! Vältä veden roiskumista moottoreihin, suodattimiin ja tiivisteisiin.

Huoltotoimenpiteet (toiminnan tarkastus ja vianetsintä)

Tarkastuksen suorittaa koneen automatiikan tunteva ammattihenkilö.

 • tarkasta lämmönsiirtimen paine-ero erikseen tulo- ja poistopuolelta
 • tarkasta lämmönsiirtimen hyötysuhde (lämpötilaero)
 • tarkasta lämmöntalteenottolaitteen automatiikka (säätö ja huurtumisen esto)

Pyörivän lämmönsiirtimen huolto käsittää roottoriosan lamellipoimujen puhdistamisen, käyttömoottorin ja hihnan kunnon tarkastamisen.

Huoltotoimenpiteet (rutiinihuolto)

 • tarkasta käyttöhihnan kunto ja kireys
 • tarkasta roottorin ja kotelon välinen tiiviste
 • tarkasta lämmönsiirtopintojen puhtaus

Roottorin puhdistaminen

 • käytä pölynimuria tai paineilmaa lamellivälien puhdistamiseen

Huoltotoimenpiteet (toiminnan tarkastus ja vianetsintä)

Tarkastuksen suorittaa koneen automatiikan tunteva ammattihenkilö. – tarkasta lämmönsiirtimen paine-ero erikseen tulo- ja poistopuolelta – tarkasta lämmönsiirtimen hyötysuhde (lämpötilaero) – tarkasta lämmöntalteenottolaitteen automatiikka (säätö ja huurtumisen esto)

Lämmöntalteenottopatterien rakenne on samanlainen kuin vesilämmityspatterin, kuitenkin sillä erotuksella, että lämpöä talteen ottavan patterin alla on aina kondenssivesiallas, johon lamellipinnalle lauhtuva vesi valuu. Kondenssivesialtaasta lauhdevesi johdetaan vesilukon kautta viemäriin.

Huoltotoimenpiteet (rutiinihuolto)

 • puhdista lämmöntalteenottopatterien lamellit pölynimurilla
 • puhdista lauhdevesiallas, tarkista vesilukon puhtaus ja vedenpoisto
 • tarkasta lämmönsiirtonesteen pakkasen kesto
 • tarkasta nesteverkoston paine ja varoventtiilin toiminta
 • tarkasta paisunta-astian toiminta (esipaine)
 • suorita patterien ilmaus
 • tarkista, että kiertovesipumppu on päällä
 • tarkasta meno- ja paluuputken lämpötila
 • tarkasta säätöventtiilin toiminta

Huoltotoimenpiteet (toiminnan tarkastus ja vianetsintä)

Tarkastuksen suorittaa koneen automatiikan tunteva ammattihenkilö.

 • tarkasta lämmöntalteenottopatterien hyötysuhde (lämpötilaero)
 • tarkasta lämmöntalteenottopatterien automatiikka (säätö ja huurteenesto)

Jäähdytyspatterin rakenne on samanlainen kuin lämmityspatterin, kuitenkin sillä erolla, että jäähdytyspatterin alla on aina kondenssivesiallas, johon lamellipinnalle lauhtuva vesi valuu. Kondenssivesialtaasta lauhdevesi johdetaan vesilukon kautta viemäriin.

Huoltotoimenpiteet (rutiinihuolto)

 • puhdista jäähdytyspatterin lamellit pölynimurilla
 • puhdista lauhdevesiallas, tarkista vesilukon puhtaus ja vedenpoisto
 • tarkasta jäähdytysvesiverkoston nestemäärä ja varoventtiilin toiminta
 • tarkasta paisunta-astian toiminta (esipaine)
 • suorita jäähdytyspatterin ilmaus
 • tarkista, että kiertovesipumppu on päällä
 • tarkasta meno- ja paluuputken lämpötila
 • tarkasta säätöventtiilin toiminta
 • tarkasta vedenjäähdyttimen toiminta ja kylmäaineen määrä
 • puhdista lauhdutin

Huoltotoimenpiteet (toiminnan tarkastus ja vianetsintä)

Tarkastuksen suorittaa koneen automatiikan tunteva ammattihenkilö.

 • testaa vedenjäähdyttimen automatiikka ja asetusarvot
 • tarkasta jäähdytysvesisäiliön lämpötila
 • testaa jäähdytyspatterin automatiikka ja asetusarvot

Jäähdytyspatterin toiminta perustuu kylmäaineen höyrystymiseen patterissa sekä höyrystymislämmön siirtoon kompressorin ja lauhduttimen avulla ulkoilmaan. Patteri on rakenteeltaan lamellipatteri ja se on varustettu kondenssivesialtaalla.

Huoltotoimenpiteet (rutiinihuolto)

 • puhdista jäähdytyspatterin lamellit pölynimurilla
 • puhdista lauhdevesiallas, tarkista vesilukon puhtaus ja vedenpoisto
 • tarkasta, että kylmäkompressori on käynnissä ja toimii moitteettomasti
 • tarkasta merkkilasista, että putkistossa on tarpeeksi kylmäainetta
 • puhdista lauhdutin

Huoltotoimenpiteet (toiminnan tarkastus ja vianetsintä)

Tarkastuksen suorittaa koneen automatiikan tunteva ammattihenkilö.

 • tarkasta kylmälaitteen automatiikka ja asetusarvot
 • tarkasta jäähdytyspatterin automatiikka ja asetusarvot

Ota yhteyttä

Tarjouspyynnöt, lisätiedot ja työhakemukset. Täytä lomake, lähetä sähköpostia tai soita meille, henkilökuntamme auttaa mielellään!